Starešinstvo


Plan obrazovanja za prirodno - matematički smer, IV razred

 1. Srpski jezik i književnost (4) - Mladen Ilić 
 2. Engleski  jezik (2) - Kristina Vukelić 
 3. Nemački jezik (2) - Milica Vučić
 4. Sociologija (2) - Jelena Knežević
 5. Filozofija (2) -  Miroslav Košić
 6. Biologija (3) - Svetlana Vlajnić
 7. Matematika (5) - Zorana Mitrović Varga
 8. Fizika (5) - dr Marina Dorocki
 9. Hemija (2) -  Dragana Tomić
10. Računarstvo i informatika (2) - mr Aleksandar Jovanović
11. Fizičko vaspitanje (2) - Višnja Braović

12. Građansko vaspitanje (1) - Ljiljana Nikolić
      Verska nastava (1) - Božidarka Andrić

Izborni predmeti:
13.  Metodologija naučnog istraživanja (2) -  Nada Marić
14.  Primenjene nauke 1 (2) -  Svetlana Vlajnić
       Primenjene nauke 2 (2) - dr Marina Dorocki


Plan obrazovanja za prirodno - matematički smer, III razred

 1. Srpski jezik i književnost (3) - Mladen Ilić 
 2. Engleski  jezik (1+0,5) - Kristina Vukelić 
 3. Nemački jezik (1+0,5) - Nataša Đurđević
 4. Filozofija (2) -  Damir Malešev
 5. Istorija (2) - Jovan Milinković
 6. Geografija (2) - Ljiljana Nikolić
 7. Biologija (2+0,5) - Svetlana Vlajnić
 8. Matematika (5) - Zorana Mitrović Varga
 9. Fizika (2+0,5) - dr Marina Dorocki
10. Hemija (3+0,5) -  Dragana Tomić
11. Računarstvo i informatika (1) - mr Aleksandar Jovanović
12. Fizičko vaspitanje (2) - Milan Bogićević

13. Građansko vaspitanje (1) - Ljiljana Nikolić
      Verska nastava (1) - Božidarka Andrić

Izborni predmeti:
14.  Metodologija naučnog istraživanja (2) -  Nada Marić
15.  Primenjene nauke 1 (2) -  Dijana Vlašić
       Primenjene nauke 2 (2) - dr Marina Dorocki


=====================================================


 

 

Plan obrazovanja za prirodno - matematički smer, II razred

 1. Srpski jezik i književnost (3) - Mladen Ilić 
 2. Engleski  jezik (2) - Kristina Vukelić 
 3. Nemački jezik (2) - Milica Vučić, Magdalena Grbav
 4. Psihologija (2)-  Biljana Matić
 5. Istorija (2)- Jovan Milinković
 6. Geografija (2) - Ivana Zirojević, Ljiljana Nikolić
 7. Biologija (3) - Svetlana Vlajnić
 8. Matematika (5) - Zorana Mitrović Varga
 9. Fizika (3) - Lidija Kondić
10. Hemija (3) -  Dragana Tomić
11. Računarstvo i informatika (2) - mr Aleksandar Jovanović
12. Muzička kultura (1) - Marina Aleksić
13. Likovna kultura (1) - Jelena Knegić Mandarić
14. Fizičko vaspitanje (2) - Milan Bogićević
15. Građansko vaspitanje (1) - Nada Marić
      Verska nastava (1) - Božidarka Andrić
Izborni predmeti:
16.  Zdravlje i sport (1) - Gordana Ljubičić
17.  Primenjene nauke (1) - Dragana Tomić
===================================================== 

Plan obrazovanja za prirodno - matematički smer, I razred

 1. Srpski jezik i književnost (4) - Mladen Ilić 
 2. Engleski  jezik (2) - Kristina Vukelić 
 3. Nemački jezik (2) - Milica Vučić
 4. Latinski jezik (2)- Slobodanka Gavrilović
 5. Istorija (2)- Jovan Milinković
 6. Geografija (2) - Ljiljana Nikolić
 7. Biologija (2) - Svetlana Vlajnić
 8. Matematika (4) - Zorana Mitrović Varga
 9. Fizika (2) - Lidija Kondić
10. Hemija (2) - Dragana Ristić
11. Računarstvo i informatika (2) - mr Aleksandar Jovanović
12. Muzička kultura (1) - Mirjana Salak
13. Likovna kultura (1) - Jelena Knegić Mandarić
14. Fizičko vaspitanje (2) - Milan Bogićević
15. Građansko vaspitanje (1) - Nada Marić
      Verska nastava (1) - Božidarka Andrić
Izborni predmeti:
16. Primenjene nauke (1) - Dragana Tomić
17. Zdravlje i sport (1) - Svetlana Vlajnić


    4-3 generacija 2017- 2021       


... po svemu veoma posebni, pa i po tome da imaju 2 maturska panoa !!!
  

Нема коментара: