Starešinstvo

NOVI RASPORED ČASOVA KOJI VAŽI
OD 30.MAJA DO KRAJA ŠKOLSKE GODINE


=====================================================POVRATAK U NAŠU ŠKOLU
Raspored časova od 24.01.2022 
Plan obrazovanja za prirodno - matematički smer, I razred

 1. Srpski jezik i književnost (4) - Mladen Ilić 
 2. Engleski  jezik (2) - Kristina Vukelić 
 3. Nemački jezik (2) - Milica Vučić
 4. Latinski jezik (2)- Slobodanka Gavrilović
 5. Istorija (2)- Jovan Milinković
 6. Geografija (2) - Ljiljana Nikolić
 7. Biologija (2) - Svetlana Vlajnić
 8. Matematika (4) - Zorana Mitrović Varga
 9. Fizika (2) - Lidija Kondić
10. Hemija (2) - Dragana Ristić
11. Računarstvo i informatika (2) - mr Aleksandar Jovanović
12. Muzička kultura (1) - Mirjana Salak
13. Likovna kultura (1) - Jelena Knegić Mandarić
14. Fizičko vaspitanje (2) - Milan Bogićević
15. Građansko vaspitanje (1) - Nada Marić
      Verska nastava (1) - Božidarka Andrić
Izborni predmeti:
16. Primenjene nauke (1) - Dragana Tomić
17. Zdravlje i sport (1) - Svetlana Vlajnić


    4-3 generacija 2017- 2021       


... po svemu veoma posebni, pa i po tome da imaju 2 maturska panoa !!!
  

Нема коментара: