13. 1. 2024.

Novi materijal za "prvake"!

 U okviru poglavlja Kreiranje i uređivanje digitalnih dokumenata prema nastavnom planu za prvi razred, pripremio sam još jednu skriptu, sa primerima i uputstvima za vežbanje u MS Word-u, koja prati moje časove iz te oblasti.